Test je veerkracht

Veerkracht is de sleutel in ons leven

Veerkracht wordt vaak verward met coping, met de manier hoe je met een tegenslag omgaat. Dit is het niet.

Veerkracht is een persoonlijkheidskenmerk dat ervoor zorgt dat je bij tegenslag snel weer opkrabbelt. Je veert als het ware terug, nadat je een tegenslag moest incasseren. Je zoekt naar een oplossing. Je gaat onmiddellijk in de actie. Je ziet ook steeds de positieve afloop van het gebeuren, zeg maar het spreekwoordelijke licht aan het einde van de tunnel. Je laat de moed niet zakken. Je blijft doorgaan. Je durft te rekenen op anderen. Je geeft je grenzen aan en maakt tijd om te genieten.

Een metafoor maakt dit meteen duidelijk. Er zijn twee soorten elastiekjes. De ene soort elastiek is heel erg sterk. Je kunt die uitrekken en blijven uitrekken. Het duurt heel lang voordat het breekt. De andere soort is niet zo sterk. Zodra je aan een dergelijk elastiekje trekt, breekt het al. Beide elastiekjes breken uiteindelijk. Het verschil zit hem in het moment waarop dit gebeurt.

Zo gaat het ook met veerkracht. Mensen met een hoge veerkracht blijven lang doorgaan voordat ze breken. Mensen met een lage veerkracht bezwijken daarentegen vrij snel.

Veerkracht is bovendien geen vast gegeven. Je veerkracht kan verschillen van het ene moment tot het andere. Zit je in een periode waarin alles goed met je gaat, dan kun je wellicht ook langer doorgaan en zie je de zaken rooskleuriger in wanneer toch iets tegenvalt. Heb je daarentegen nog maar net een zware crisis doorgemaakt en word je alweer met tegenslag geconfronteerd, dan wordt het wellicht moeilijker om terug te veren.

Vuurtoren trotseert golven
Schaakmat
Buigen of barsten

In 2019 verscheen een studie over onder meer het verband tussen veerkracht en perfectionisme.

Een studente psychologie aan de Vives Hogeschool bestudeerde in haar bachelorproef het verband tussen burn-out, veerkracht en perfectionisme. Ze onderwierp bijna 200 Vlamingen aan een hele reeks psychologische tests. Met de resultaten kon ze het een en ander aantonen. Onder meer dat er in het algemeen een verband is tussen veerkracht en perfectionisme. Mensen die hoger scoren op veerkracht blijken minder gemakkelijk perfectionistisch gedrag te vertonen. Mensen met een lagere veerkracht daarentegen, lijden meer onder het feit dat ze de lat die ze voor zichzelf zo hoog legden, niet kunnen halen.

Wil jij je veerkracht laten groeien? DIT KAN! Je kunt je veerkracht namelijk trainen.

Maak een afspraak voor een veerkrachttest